เงื่อนไขการเป็นผู้แทนจำหน่าย

  1. ท่านจะไม่นำสินค้าไปขายตัดราคาโดยเด็ดขาด หากมีหลักฐานในการนำไปขายหรือส่งตัดราคาทางบริษัทขอทำการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฏหมาย และตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายทันทีท่านจะไม่สามารถสมัครเป็นตัวแทนได้อีกหากกระทำความผิด
  2. หากท่านขาดการสั่งซื้อสินค้าเป็นระยะเวลาเกิน 45 วัน ถือว่าได้พ้นจากการเป็นสมาชิก ทันที ในระยะเวลา 45 วันนี้ ไม่ต้องทำยอด แค่มีรายการสั่งซื้อไม่ขาดหายไปนาน ก็ได้ แต่หากขาดการติดต่อไปนาน ทางบริษัทมีสิทธิ์ ตัดรหัสท่าน ออกจากระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ท่านจะไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียถึงบริษัทและส่วนร่วม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม